MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Donaueschingen

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Donaueschingen.

Allmän statistik för senaste timmen

  • Station aktiv: Ja
  • Senast uppdaterad: 650,365.3 minuter sedan
  • Senaste upptäckta urladdning: Inga
  • Blixtar: 0
  • Signaler: 3,833
  • Andel lokaliserat: 0.0%
  • Andel blixtar: -
  • "Egna" blixtar: 0

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

  • Senaste position: 47.936810° / 8.557219°

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Donaueschingen och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Donaueschingen tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen